The Tourist Information CentreNový Jičín

Žerotínský zámek

Původně opevněný dům z konce 14. století byl mnohokrát přestavěn. Jeho jádrem je jihozápadní nároží ukrývající v sobě majestátní kamennou budovu. Jako další stavby vznikly pozdně gotický palác z konce 15. století a raně renesanční stavení Viktorina ze Žerotína z počátku 16. století. Z tohoto období pochází rovněž stavba renesančních koníren na prvním zámeckém nádvoří. Hlavní stavební úpravy proběhly za Bedřicha ze Žerotína a jeho manželky Libuše z Lomnice v letech 1539–1541. Po odchodu Žerotínů z města roku 1558 zámek svou rezidenční funkci trvale ztratil a sloužil správním a hospodářským účelům.

Nyní zde sídlí Muzeum Novojičínska, jehož expozice poskytují přehled o dějinách města a vývoji kloboučnické módy. V historických sálech zámku probíhají pravidelné muzejní výstavy.

Stálé expozice

Ve znaku zavinuté střely: Úvodní část prohlídky zámeckého komplexu zavede návštěvníky do stálé expozice města Nového Jičína, respektive její první části prezentující období od prvopočátků do konce 18. století. Obsahuje jedinečné artefakty dokumentující život ve městě, práci městské samosprávy a velice bohaté události města na křižovatce obchodních cest. Další část pokračuje po prohlídce expozice Nechte na hlavě. Zaměřuje se na život v Novém Jičíně v 19. a 20. století.

Nechte na hlavě: Stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy, zpřístupněná 8. prosince 2000 po náročné a rozsáhlé rekonstrukci jihovýchodního křídla zámku. K vidění je zde na 600 klobouků, čepic, čepců a přileb z období od počátku 19. století do současnosti. Většina exponátů je součástí ojedinělé muzejní sbírky. Jsou mezi nimi unikátní pokrývky hlavy, mnohdy vystavené vůbec poprvé. Část expozice je pojata ve scénických celcích. Návštěvníci se ocitnou uprostřed tematických výjevů přibližujících atmosféru doby užívání jednotlivých klobouků. Hosté si mohou prohlédnout skvostné klobouky a róby dam ze sklonku rakousko-uherské monarchie, spatřit unikátní vojenské a služební přilby, čáky a čepice, mohou se nechat okouzlit elegancí ženicha a půvabem nevěsty ve svatební scéně z 20. let minulého století, kloboučnickým krámem nebo prvorepublikovou cukrárnou. Své dveře pootevře původní kloboučnická dílna se vzorkovníky, formami a dalším náčiním. Opomenout nelze vitrínu s kolekcí pokrývek hlav významných osobností naší kultury a politiky – je zde například klobouk prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrique Masaryka, „Otce národa" Františka Palackého, následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este vedle klobouků Jana Nerudy, Petra Bezruče a dalších velikánů. Mezi klobouky z posledního desetiletí produkce podniku Tonak mají své místo také unikátní pokrývky hlavy z ateliéru módního návrháře Philipa Treacyho. Malou atrakcí je dobový fotoateliér, v němž se lze ve vlastním nebo zapůjčeném klobouku vyfotografovat.

Malíři dvou staletí: Stálá expozice výtvarného umění 19. a první poloviny 20. století ze sbírek Muzea Novojičínska. Expozice prezentuje díla Eduarda Veitha, Antona Koliga, Ignáce Bergra a Franze Barwiga.

 

Photographic galleries

Obrázek č.1

TIC Nový Jičín

Address

  • Masarykovo nám, 45/29
    Nový Jičín 74101
    Česká republika

  • Provozní doba NCNJ
  • Po – Pá: 8:00 – 17:00
  • So, Ne: 9:00 – 16:00
  • Svátky: 9:00 – 16:00

Map

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Moravskoslezský kraj This project was co-financed by provision of 20,000 CZK from the budget of the Moravian-Silesian Region, support of TIC in the Moravian-Silesian Region for 2013.


Copyright 2022 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

Back up