Turistické informační centrumNový Jičín

Městská památková turistika

V samotném historickém jádru, dnešní území městské památkové rezervace (dále jen MPR) zůstalo, až na malé výjimky, zachováno: samostatnost parcel, charakter zástavby, tradiční dispozice, historické konstrukce i scelující prvek loubí. Díky výrazným kulturně historiským a architektonicko výtvarným hodnotám patří historické jádro Nového Jičína k nejoriginálnějším a nejautentičtějším ukázkám renesančně – barokního města se zachovalým středověkým urbanismem.

Detailní popis památek naleznete na stránce Okolonas.eu 

Hückelovy vily

Hückelovy vily

14. června 2018 Soubor Hückelových vil tvoří v Novém Jičíně čtyři stavby. Dvě jsou opravené - jedna patří městu a je v ní mateřská škola, druhou, v níž je dětský domov, vlastní kraj. Soubor vil Augustýna a Johanna Hückela byly… . celý článek
Kino Květen

Kino Květen

14. června 2018 Dne 22. dubna 1930 schválila městská rada zakoupení staré sladovny pivovaru Siegfrieda Herze, která stála na místě, kde dnes nacházíme současné kino. Objekt byl zbourán a již koncem srpna téhož roku započala stavba nové budovy podle… . celý článek
Morový sloup a sousoší tančících sedláků

Morový sloup a sousoší tančících sedláků

14. června 2018 Na paměť velkého moru z roku 1620 byl uprostřed náměstí, tedy místě, kde se dle pověsti kupily hromady mrtvých, postaven morový sloup se sochou Panny Marie a světci Janem Nepomuckým, sv. Rochem, sv. Floriánem a Janem Sarkandrem.… . celý článek
Radnice

Radnice

14. června 2018 Radnice se nachází na ulici Masarykovo náměstí 1/1. Byla postavena roku 1501. 20. září onoho roku tehdejší majitelé města a panství bratří ze Žerotína vydali listinu, ve které věnovali Novému Jičínu svobodný dům na náměstí ke zřízení… . celý článek

Gymnázium

14. června 2018 Státní reformní reálné gymnasium bylo zřízeno v roce 1921 a zlepšilo tak roztříštěnost základního a středního školství ve městě. Pro tyto účely byly v roce 1926 postaveny takzvané Palackého školy v Novém Jičíně. Se… . celý článek

Dům U Černého orla

17. dubna 2018 Původně renesanční šenkovní dům pochází z druhé poloviny 16. století. Mezi jeho významné majitele patřil např. soukeník a někdejší purkmistr Nového Jičína Zachariáš Gärtler, který jej koupil v r. 1672. V r. 1689 se dům stává majetkem… . celý článek
Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

5. listopadu 2015 Říká se, že novojičínské náměstí náleží k nejkrásnějším na sever od Alp. Vedle sebe se snoubí architektura několika staletí. Pravidelnou čtvercovou osnovu místu vtiskli již jeho zakladatelé.Na první pohled nás okouzlí malebné loubí v… . celý článek
Socha svatého Mikuláše

Socha svatého Mikuláše

5. listopadu 2015 Po více než 100 letech se na náměstí vrátila replika sochy sv. Mikuláše, patrona obchodníků, dětí a také Nového Jičína. Jejím současným autorem se stal akademický sochař Jiří Finger. Atributy tohoto světce jsou jablka a bible.… . celý článek
Fontána času

Fontána času

5. listopadu 2015 Novým prvkem na náměstí je vodní dílo zvané Fontána času. Devět vodotrysků tvořících tzv. Fontánu času je naprogramováno podle hodin na radniční věži tak, že každou čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou hodinu se spustí trysky, které tvoří… . celý článek
Laudonův dům

Laudonův dům

5. listopadu 2015 Dům vznikl patrně až po třicetileté válce, pravděpodobně spojením dvou starších objektů, ze kterých se zachoval vstupní portál. Klenby jsou však z větší části raně barokní. V roce 1790 zde po krátké nemoci zemřel známý rakouský… . celý článek
1 2 3 4
QR code Nový Jičín 220 let Tonak Půjčovna trekových holí Půjčovna disků LaudonCaching Pivobraní Rengl

Copyright 2019 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

ZPĚT NAHORU