Turistické informační centrumNový Jičín

Závazné pokyny pro prodej

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO PRODEJ

Prodejní doba Novojičínského jarmarku na Masarykově nám. v Novém Jičíně je stanovena:

8:00 do 17:00 hod., So: 8:00 do 12:00 hod.

 

 1. Na Masarykovo náměstí se vjíždí ul. 5. května v čase do 8:00 hod. Je potřeba co nejdříve z automobilů vybalit vše potřebné pro prodej, prezentaci a poté ul. 5. května nebo 28. října opustit svými vozidly náměstí.
 2. Opouštění stánku je možné nejdříve od 17:00 hodin a v SO nejdříve od 12:00 hod. (nebo po domluvě s organizátorem).
 3. Je přísně zakázáno vjíždět automobily na plochu náměstí! Stání vozidel ani přívěsných vozíků nikde v prostoru Masarykova náměstí není dovoleno. Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě jiného poškození dlažby, na své náklady uhradit vzniklou škodu.
 4. Parkování je možné na vyznačených parkovacích místech na Vaše náklady.
 5. Účastnický poplatek pro prodej na Novojičínských jarmarcích vybírán v hotovosti organizátorem akce v den konání je stanoven ve výši 300,-Kč včetně DPH (platí pro prodej v plátěných stáncích města nebo pro prodej ve vlastním zařízení). Osvobozeni od účastnického poplatku jsou „hosté“ z partnerských měst (účastníci akce, prodejci z partnerských měst), řemeslní prodejci s rukodělnými výrobky s ukázkou výroby.
 6. TSM NJ uzavřou smluvní vztah s prodejcem týkající se pronájmu dř. uzamykatelných stánků. Platba za pronájem dř. stánků bude probíhat před zahájením prodeje bezhotovostním platebním stykem na bank. účet TSM NJ nebo platbou na pokladně TSM NJ – Suvorovova 909/114. Pokud se nemůže prodejce osobně dostavit k podpisu smlouvy o pronájmu dřevěného stánku, zajistí pro pověřenou osobu plnou moc (zplnomocnění k podpisu smlouvy o pronájmu) se všemi potřebnými náležitostmi. Tato plná moc bude součástí smlouvy o pronájmu. Součástí smlouvy bude rovněž potvrzení prodeje se závaznými pokyny pro prodej. Bez platné plné moci nebudou klíče k prodejnímu stánku vydány.
 7. Prodejci, zvláště provozovatelé občerstvení, si musí zajistit hasičské přístroje, aby při provozu jejich činnosti nedošlo k požáru.
 8. Neuhrazení všech poplatků ve stanoveném termínu může mít za následek zrušení účasti a nabídnutí uvolněného místa náhradníkovi.
 9. V případě přípravy a prodeje smažených a rožněných masných výrobků, které mohou znečistit dlažbu, je prodejce povinen doplnit využitou plochu vhodnou krytinou v potřebném rozsahu, tzn. i pod místa určená ke konzumaci občerstvení u záboru veřejného prostranství. Prodejce se zavazuje provádět pravidelný úklid (především provozovatelé občerstvení). Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě znečištění či jiného poškození dlažby, na své náklady uhradit vzniklou škodu. TSM NJ a NCNJ budou provádět pravidelné kontroly o dodržování výše uvedeného.
 10. Je zakázáno ozdobovat či dozdobovat přidělený dřevěný uzamykatelný stánek nebo plátěný stánek vlastními ozdobami! Je zakázáno přitloukat nebo zatloukat jakékoliv stojany či další přídavné prodejní zařízení na vnější části dř. uzamykatelného stánku. Umístění označení prodejce na prodejním zařízení určí organizátor.
 11. Prodejce je povinen prodejní místo i prodejní stánek udržovat v čistotě a v dobrém technickém stavu.
 12. V případě využití plochy pro vlastní prodejní zařízení či přídavné prodejní zařízení (zastřešení, stojany, stoly, pulty) pro prodej je povoleno pouze v jednobarevném provedení a nesmí obsahovat reklamní nápisy, umístění na základě povolení organizátora.
 13. Prodejci se zavazují k platným revizím všech používaných plynových a elektrických zařízení, které budou mít vždy k dispozici ke kontrole. TSM NJ a NCNJ budou provádět pravidelné kontroly o dodržování výše uvedeného.
 14. Upozorňujeme, že stávající příkon ke stánkům neumožňuje zapojení topidel a jejich použití je zakázáno. V případě použití hrozí přetížení el. přípojky a zkratování.
 15. Jsou přísně zakázány jakékoliv zásahy do elektroinstalace!
 16. Upozorňujeme, že při prodeji nebo poskytování služeb je nutno dodržovat všechny platné předpisy a to zejména: živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o spotřebních daních, zákon o ochraně spotřebitele, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy apod.
 17. Nebude-li možné z Vaší strany ze závažných důvodů prodej uskutečnit, je nutné v co nejkratším termínu vyrozumět organizátora písemně nebo telefonicky na uvedených kontakt v potvrzení prodeje.
 18. V případě porušení závazných pokynů pro prodej, bude prodejce automaticky vyloučen z účasti na Velikonočním jarmarku.

Prodejce svou účastí na Novojičínském jarmarku souhlasí se Závaznými pokyny pro prodej.. Nedodržení sortimentu uvedeného ve schválené žádosti nebo výměna s jiným prodejcem bez souhlasu pořadatelů není dovoleno.

Výběr a umístění prodejců je pouze na rozhodnutí organizátora a není možné se proti němu odvolat.

Tyto závazné pokyny jsou součástí přihlášky na jarmark.

TIC Nový Jičín

Adresa

 • Masarykovo nám, 45/29
  Nový Jičín 74101
  Česká republika

Mapa

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Moravskoslezský kraj Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

QR code Nový Jičín 100 příběhů republiky Půjčovna trekových holí Půjčovna disků LaudonCaching Pivobraní Rengl

Copyright 2019 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

ZPĚT NAHORU